8 gouden regels voor het geven van online onderwijs!

Online onderwijs geeft scholen nieuwe mogelijkheden. Het is niet vanzelfsprekend dat online onderwijs goed werkt. In dit artikel delen wij 8 gouden regels die helpen bij het realiseren van online onderwijs!

  1. Online onderwijs is een onderdeel van een hybride leeromgeving. Daarbij wordt het beste van online- en offline onderwijs gecombineerd.
  2. Met online onderwijs kan je externe expertise van “buiten naar binnen” halen.
  3. Echte leerkrachten hebben een belangrijke rol bij het geven van online onderwijs.
  4. Het geven van online onderwijs vraagt om nieuwe vaardigheden. Het geven van online onderwijs is een vak apart.
  5. Online onderwijs vraagt om nieuwe organisatievormen en nieuwe vaardigheden van (offline) leerkrachten en ondersteunend personeel.
  6. Eigenaarschap van online onderwijs ligt bij de scholen. Scholen of bovenschoolse stichtingen moeten zelf online onderwijs realiseren en organiseren. Externe partijen kunnen daarbij helpen of faciliteren.
  7. Online lesgeven aan grote groepen werkt niet. Houd groepen klein of geef 1-op-1 coaching.
  8. Alleen online content aanbieden werkt niet zonder ondersteuning van echte (online/offline) leerkrachten. E-learning en educatieve online applicaties ondersteunen bij het geven van online onderwijs.

Wil je meer weten? Aarzel niet contact met ons op te nemen!

tips online onderwijs
Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?