Auteur: Mark

De moderne online leeromgeving is niet meer een alles in één product.

Op veel scholen wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Ik zie steeds meer dat naast de traditionele ELO ook andere applicaties gebruikt worden die het proces “onderwijs geven” direct of indirect ondersteunen. Is het gebruik van één ELO nog wel houdbaar? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden moet je een aantal vragen beantwoorden. De belangrijkste vraag is: “Hoe kan je een onderwijsvisie en de onderwijsprocessen op een goede manier ondersteunen door slim gebruik te maken van technologie?”

Read More

Online onderwijs na Corona. Nieuwe kansen!

Op zestien maart 2020 gingen de scholen dicht. Enkele dagen later begon ik met het trainen van leraren en docenten. De eerste trainingen waren knoppentrainingen Microsoft Teams en Zoom. Enkele weken later gingen de trainingen steeds meer over online didactiek. In 4 weken heb ik circa 120 leraren/docenten mogen trainen bij het geven van online onderwijs. Online onderwijs stond ineens op de kaart. [meer]

Read More

Technofobie & Coronavirus

Is technofobie verleden tijd, nu iedereen massaal aan de slag gaat met “online onderwijs” en “online vergaderen”? Ik denk van niet! Het is een interessante discussie op het snijvlak van technologie en psychologie. Technofobie is van alle tijden. Eind zeventiende eeuw waren bijvoorbeeld grote groepen al bang voor nieuwe technologie (machines in textielfabrieken). Arbeiders in die tijd dachten dat machines uiteindelijk hun werk zouden overnemen. [meer]

Read More

Help! Onze ELO wordt niet gebruikt!

Veel scholen maken gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Denk hierbij aan Its Learning, Cumlaude, Magister ELO, Moodle of Blackboard. Vaak hebben het management, medewerkers en studenten hoge verwachtingen van de nieuwe ELO. Helaas is de praktijk weerbarstig. De ELO wordt weinig (didactisch) gebruikt en is vaak een doorgeefluik van onderwijsondersteunende documenten of wordt ingezet als een communicatiemiddel. [meer]

Read More

Krimpgebieden en lerarentekort

Onderwijsorganisaties hebben diverse uitdagingen. De terugloop in leerlingaantallen is de komende jaren fors . Leerlingendaling treft met name dunbevolkte gebieden het zwaarst. Daarentegen kampen dichtbevolkte gebieden in Nederland momenteel met een lerarentekort. In dit artikel beschrijven wij de mogelijkheden van online onderwijs in relatie tot krimp en lerarentekorten. Dit doen we niet zonder stil te staan bij een integrale aanpak. [meer]

Read More

Online onderwijs werkt beter met online begeleiders

Internettechnologie heeft de wereld sinds de jaren 90 behoorlijk veranderd. Het management van diverse winkels, hotelketens en banken kunnen hierover meepraten. Winkelstraten zijn aan het veranderen, verzekeringen worden online aangeboden en online bankieren heeft een vlucht genomen. Winkels zonder webshops zijn een uitzondering en producten zoals Spotify en Youtube hebben de muziekindustrie op zijn grondvesten laten schudden. [lees meer]

Read More

Hoe kan De Internet School uw school helpen?

In januari zijn wij gestart met De Internet School. Achter de schermen worden diverse scholen begeleid bij het ontwikkelen van online onderwijs. Bij De Internet School wordt kennisoverdracht slim gecombineerd met online contactmomenten. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de behoeftes en wensen van het onderwijs. Daarom een vraag aan u! Hoe kunnen wij uw school helpen? Wat kan online onderwijs voor uw school betekenen? Wat verwacht u van ons? [lees meer]

Read More