Technofobie & Coronavirus

Is technofobie verleden tijd, nu iedereen massaal aan de slag gaat met “online onderwijs” en “online vergaderen”? Ik denk van niet!

Het is een interessante discussie op het snijvlak van technologie en psychologie. Technofobie is van alle tijden. Eind zeventiende eeuw waren bijvoorbeeld  grote groepen al bang voor nieuwe technologie (machines in textielfabrieken). Arbeiders in die tijd dachten dat machines uiteindelijk hun werk zouden overnemen. Een bedreiging voor de mensheid. Dit moest koste wat kost voorkomen worden. Ze noemde zichzelf Luddieten naar hun grote voorbeeld Ned Ludd, die eerder een aantal breimachines sloopte. Technofobie is van alle tijden. Weerstand en angst ook.

Anno 2020 zijn nog steeds veel mensen bang voor nieuwe technologie. Dit vormt een belangrijke drempel om aan de slag te gaan met nieuwe technologie. En nu moeten we ineens. Het coronovirus dwingt ons er toe. Persoonlijk vind ik het een goede ontwikkeling maar zijn technofoben daar wel klaar voor of worden ze misschien wel “moderne luddieten”?

Nederlanders maakte tot enkele weken geleden nog veel bezwaar tegen nieuwe technologie. Ik heb dit zelf ervaren als het ging over de mogelijkheden van online onderwijs en digitaal vergaderen. Zie onder andere dit artikel. Naast angst voor nieuwe technologie speelt schaamte ook een belangrijke rol. Je zult het niet geloven maar sommige mensen weten niet hoe ze een app moeten downloaden, installeren en deze app moeten opstarten en gebruiken. Ze durven dit niet toe te geven. Dit komt ook bij hoogopgeleide personen voor. We moeten daar rekening mee houden.

Een grote groep mensen zijn opgegroeid met mechanische apparaat bediening, niet met computergestuurde. Wanneer je op een verkeerde knop of te hard drukt, zo leerde zij, dan kan het apparaat stuk gaan. Zij benaderen het internet als iets heel technisch en moeilijk. Jongeren zien het internet daarentegen als iets sociaals en het is een belangrijk onderdeel van hun levensstijl.

De achterstand van technofoben kan groot zijn. De snelle vooruitgang van de laatste weken kan ook een sociaal isolement veroorzaken bij deze achterblijvers. Misschien gaan ze zich wel massaal ziekmelden omdat ze niet goed mee kunnen doen. Aandacht voor deze groep is noodzakelijk! Achterblijvers dienen zichzelf aanpassen aan de mogelijkheden van nieuwe technologie. Met de angsten en onzekerheden die erbij horen. Laten we hun daarbij helpen!

Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?