Help! Onze ELO wordt niet gebruikt!

Veel scholen maken gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Denk hierbij aan Its Learning, Cumlaude, Magister ELO, Moodle of Blackboard. Vaak hebben het management, medewerkers en studenten hoge verwachtingen van de nieuwe ELO. Helaas is de praktijk weerbarstig. De ELO wordt weinig (didactisch) gebruikt en is vaak een doorgeefluik van onderwijsondersteunende documenten of wordt ingezet als een communicatiemiddel.

Nog vaak een technologische push

Een ELO wordt vaak aangeschaft als zijnde een ICT-product. Onderwijsprocessen zijn, net als werkprocessen, niet in alle organisaties gelijk. Afhankelijk van de didactische aanpak, docenten, school, leerlingen, ervaringen met ICT en andere omgevingsfactoren worden onderwijsprocessen ontwikkeld. ICT wordt dus steeds anders ingezet. Een specifieke aanpak per school, onderwijseenheid of leerling is noodzakelijk. Het keuzetraject van een elektronische leeromgeving moet starten met de inventarisatie van de processen en de onderwijsprincipes van een school. Daarna kan pas bepaald worden welke informatiekanalen en ICT-middelen noodzakelijk zijn om de elektronische leeromgeving succesvol te maken.

Gebruikers bepalen het succes van de ELO

Een succesvolle implementatie en de adoptie van nieuwe technologie hebben een technische, organisatiekundige en menselijke kant. De menselijke kant wordt vaak vergeten terwijl deze cruciaal is voor het slagen van een ELO implementatie. Aandacht voor adoptie door docenten, onderwijsondersteunend personeel en studenten is belangrijk.

Hoe dan?

Wij hebben ervaring en kunnen scholen of organisaties helpen bij de implementatie en adoptie van de elektronische leeromgeving.

Denk hierbij aan:

  • Visie en beleid ontwikkelen rondom (online) onderwijs
  • Maken van een productonafhankelijke “wensen en eisen analyse”
  • Projectmanagement en implementatiemanagement
  • Organisatieadvies (onderwijs- en onderwijsondersteunende processen)
  • Innovatiepotentieel van de school in kaart brengen
  • Adoptieplan maken en uitvoeren
  • Vaardigheidsscans Onderwijs & ICT
  • Geven van trainingen en ondersteuning
  • Team coaching
Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?