Online onderwijs, krimpgebieden en lerarentekort

Onderwijsorganisaties hebben diverse uitdagingen. De terugloop in leerlingaantallen is de komende jaren fors . Leerlingendaling treft met name dunbevolkte gebieden het zwaarst. Daarentegen kampen dichtbevolkte gebieden in Nederland momenteel met een lerarentekort. In dit artikel beschrijven wij de mogelijkheden van online onderwijs in relatie tot krimp en lerarentekorten. Dit doen we niet zonder stil te staan bij een integrale aanpak.

Online onderwijs als onderdeel van een blended leeromgeving

Online onderwijs is onderwijs op afstand via het internet. Er zijn diverse vormen van online onderwijs. Denk hierbij aan het aanbieden van online leermiddelen, de elektronische leeromgevingen en de mogelijkheden van online toetsen. Maar ook chatten en instructie via videobellen of webinars worden steeds populairder. Uit onderzoek blijkt dat een goede mix van online leren en face-to-face leren het beste werkt. Ook is het belangrijk om te variëren tussen diverse vormen van on- en offline leeractiviteiten.

Online onderwijs voor krimpgebieden

In krimpgebieden is het vaak lastig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Vaak wordt er gewerkt met een kleine onderwijsteams die lesgeven aan gecombineerde groepen. Binnen deze gecombineerde groepen zijn er ook vaak verschillende leerbehoeftes aanwezig. Het is voor leraren/docenten moeilijk om zichzelf te specialiseren. Specialisten zoals taalspecialisten, rekenspecialisten en gedragsspecialisten worden vaak gemist.

Online onderwijs kan helpen. Diverse specialisten kunnen op afstand ondersteunen geven via diverse internettoepassingen zoals videobellen of het aanbieden van online leermaterialen. Ook kunnen deze gespecialiseerde online leraren/docenten meerdere scholen ondersteunen of leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeftes met elkaar in contact brengen.  

Online onderwijs en lerarentekort

Het lerarentekort, met name in de randstad, wordt steeds zichtbaarder. In 2018 hebben veel scholen met moeite hun onderwijsteams rond kunnen krijgen. Sommige scholen is dit nog niet gelukt en zoeken naar alternatieven (bijv. een vierdaagse schoolweek of ouders voor de klas). Ook hier kan online onderwijs helpen. Diverse leraren/docenten kunnen op afstand lesgeven. Natuurlijk is het belangrijk dat pedagogisch geschoolde medewerkers in de klaslokalen aanwezig zijn. De combinatie van pedagogisch geschoolde medewerkers voor de klas en een leraar/docent op afstand kan een mooie oplossing zijn voor het lerarentekort.   

Let op: niet inhuren maar zelf beleid maken!

Het aanbieden van online onderwijs moet een onderdeel zijn van een schoolplan, ICTO beleidsplan of een bovenschools meerjarig strategisch beleidsplan. Het is verleidelijk om "online leraren/docenten" in te huren maar op langere termijn is dit geen oplossing. Het is verstandiger om online onderwijs zelf te organiseren, binnen uw eigen organisatie met uw eigen mensen.

Onderwerpen binnen een beleidsplan zijn:

  • een visie op onderwijs en blended learning,
  • technologie en leermiddelen,
  • onderwijs- en onderwijsondersteunende processen,
  • opleiden en coachen van online leraren/docenten,
  • adoptie door onderwijsteams, kinderen en ouders,
  • veiligheid en privacy
  • ondersteuningen en beheer.

Aan de slag met online onderwijs?

Advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?