Weblog en laatste nieuws

Help! Onze ELO wordt niet gebruikt!

Veel scholen maken gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Denk hierbij aan Its Learning, Cumlaude, Magister ELO, Moodle of Blackboard. Vaak hebben het management, medewerkers en studenten hoge verwachtingen van de nieuwe ELO. Helaas is de praktijk weerbarstig. De ELO wordt weinig (didactisch) gebruikt en is vaak een doorgeefluik van onderwijsondersteunende documenten of wordt ingezet als een communicatiemiddel. [meer]

Krimpgebieden en lerarentekort

Onderwijsorganisaties hebben diverse uitdagingen. De terugloop in leerlingaantallen is de komende jaren fors . Leerlingendaling treft met name dunbevolkte gebieden het zwaarst. Daarentegen kampen dichtbevolkte gebieden in Nederland momenteel met een lerarentekort. In dit artikel beschrijven wij de mogelijkheden van online onderwijs in relatie tot krimp en lerarentekorten. Dit doen we niet zonder stil te staan bij een integrale aanpak. [meer]

Online onderwijs werkt beter met online begeleiders

Internettechnologie heeft de wereld sinds de jaren 90 behoorlijk veranderd. Het management van diverse winkels, hotelketens en banken kunnen hierover meepraten. Winkelstraten zijn aan het veranderen, verzekeringen worden online aangeboden en online bankieren heeft een vlucht genomen. Winkels zonder webshops zijn een uitzondering en producten zoals Spotify en Youtube hebben de muziekindustrie op zijn grondvesten laten schudden. [lees meer]

Hoe kan De Internet School uw school helpen?

In januari zijn wij gestart met De Internet School. Achter de schermen worden diverse scholen begeleid bij het ontwikkelen van online onderwijs. Bij De Internet School wordt kennisoverdracht slim gecombineerd met online contactmomenten. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de behoeftes en wensen van het onderwijs. Daarom een vraag aan u! Hoe kunnen wij uw school helpen? Wat kan online onderwijs voor uw school betekenen? Wat verwacht u van ons? [lees meer]

Onze kijk op online onderwijs

Afgelopen maanden hebben wij veel mensen gesproken over de mogelijkheden van online onderwijs via De Internet School. Dit heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Online onderwijs biedt scholen en hun leerlingen of studenten veel mogelijkheden. Ook kan het een aantal problemen oplossen zoals het lerarentekort. Het is wel belangrijk dat functionaliteiten goed worden ingezet, online trainers vaardig zijn en de organisatie op orde is. In dit artikel beschrijf ik onze (vernieuwde) kijk op online onderwijs. [lees meer]