Weblog en laatste nieuws over online onderwijs

Geven van online onderwijs: 8 gouden regels!

Online onderwijs geeft scholen nieuwe mogelijkheden. Het is niet vanzelfsprekend dat online onderwijs goed werkt. In dit artikel delen wij 8 gouden regels die helpen bij het realiseren van online onderwijs! 1. Online onderwijs is een onderdeel van een hybride leeromgeving. Daarbij wordt het beste van online- en offline onderwijs gecombineerd. [meer]

Help! Onze ELO wordt niet gebruikt!

Veel scholen maken gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Denk hierbij aan Its Learning, Cumlaude, Magister ELO, Moodle of Blackboard. Vaak hebben het management, medewerkers en studenten hoge verwachtingen van de nieuwe ELO. Helaas is de praktijk weerbarstig. De ELO wordt weinig (didactisch) gebruikt en is vaak een doorgeefluik van onderwijsondersteunende documenten of wordt ingezet als een communicatiemiddel. [meer]

Krimpgebieden en lerarentekort

Onderwijsorganisaties hebben diverse uitdagingen. De terugloop in leerlingaantallen is de komende jaren fors . Leerlingendaling treft met name dunbevolkte gebieden het zwaarst. Daarentegen kampen dichtbevolkte gebieden in Nederland momenteel met een lerarentekort. In dit artikel beschrijven wij de mogelijkheden van online onderwijs in relatie tot krimp en lerarentekorten. Dit doen we niet zonder stil te staan bij een integrale aanpak. [meer]

Online onderwijs werkt beter met online begeleiders

Internettechnologie heeft de wereld sinds de jaren 90 behoorlijk veranderd. Het management van diverse winkels, hotelketens en banken kunnen hierover meepraten. Winkelstraten zijn aan het veranderen, verzekeringen worden online aangeboden en online bankieren heeft een vlucht genomen. Winkels zonder webshops zijn een uitzondering en producten zoals Spotify en Youtube hebben de muziekindustrie op zijn grondvesten laten schudden. [lees meer]

Hoe kan De Internet School uw school helpen?

In januari zijn wij gestart met De Internet School. Achter de schermen worden diverse scholen begeleid bij het ontwikkelen van online onderwijs. Bij De Internet School wordt kennisoverdracht slim gecombineerd met online contactmomenten. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de behoeftes en wensen van het onderwijs. Daarom een vraag aan u! Hoe kunnen wij uw school helpen? Wat kan online onderwijs voor uw school betekenen? Wat verwacht u van ons? [lees meer]

Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?
Powered by