Online onderwijs na Corona. Nieuwe kansen!

Op zestien maart 2020 gingen de scholen dicht. Enkele dagen later begon ik met het trainen van leraren en docenten. De eerste trainingen waren knoppentrainingen Microsoft Teams en Zoom. Enkele weken later gingen de trainingen steeds meer over online didactiek. In 4 weken heb ik circa 120 leraren/docenten mogen trainen bij het geven van online onderwijs. Online onderwijs stond ineens op de kaart.

Inmiddels zijn de meeste scholen weer open en kunnen we naar de toekomst gaan kijken. De komende zomermaanden is een mooie tijd voor bezinning en kunnen we terugkijken naar een bijzondere en leerzame periode.

Nieuwe mogelijkheden afstandsonderwijs

Online onderwijs geeft ons veel nieuwe mogelijkheden. Een specifieke groep kinderen had zelfs baat bij het volgen van online onderwijs. Ook had online onderwijs, organisatorische voordelen. Mits goed uitgevoerd. Wel is er extra aandacht nodig voor kwetsbare kinderen. Ongelijkheid leek toe te nemen in de periode dat de scholen gesloten waren.    

Afgelopen jaren heb ik veel gesprekken gehad met schoolbesturen, schoolleiders, leraren en leerlingen. Het laatste halfjaar gingen de gesprekken voornamelijk over Wetenschap & Techniek onderwijs. Gedurende deze gesprekken ontdekte ik een rode draad. Het verbeteren van domeinkennis van leraren rondom specifieke onderwerpen is erg lastig en misschien wel niet haalbaar. Scholen willen liever specifieke kennis en expertise rondom bepaalde onderwerpen “van buiten naar binnen halen”.  Ook zag ik veel specialisten die het onderwijs graag willen ondersteunen. Zij zijn vaak niet zichtbaar voor het onderwijs of komen moeilijk binnen.

Iedere leerling een passende leerkracht

Online onderwijs lost de bovenstaande vraagstuk grotendeels op. Laten we het beste van online onderwijs behouden en de mogelijkheden van afstandsonderwijs gebruiken voor het  “van buiten naar binnen halen” van gespecialiseerde leraren en onderwijsondersteuners uit heel Nederland.

Stel je eens voor:

  • Een leraar Nederlands (uit Groningen) gespecialiseerd in het begeleiden van autistische kinderen die autistische kinderen helpt op een school in Rotterdam.
  • Een leraar robotica (uit Zwolle) die een groepje hoogbegaafde kinderen op een school in ’s-Hertogenbosch een uitdagende les geeft.
  • Een coach (uit Utrecht) gespecialiseerd in assertiviteitsproblematiek bij kinderen die een groepje kinderen van een scholengroep uit Maastricht coacht.
  • Een leraar biologie (uit Doetinchem) die een biologieles levendig, relevant en uitdagend maakt voor een groep kinderen op een school in het centrum van Amsterdam.
  • Een gespecialiseerde pedagoog (uit Den Helder) die een kind uit Deventer helpt bij het verbeteren van leerprestaties en verhogen van haar welbevinden op verzoek van haar ouders.

Hoe gaaf zou dat zijn? We kunnen denk ik nog wel honderden andere voorbeelden bedenken.

De Internet School

De Internet School wil het bovenstaande concept mogelijk gaan maken. Hiervoor gebruiken we diverse applicaties (waaronder de Internet School App), delen we een overzicht met gespecialiseerde leraren en onderwijsondersteuners, helpen wij scholen bij de onderwijskundige implementatie en zijn wij beschikbaar voor technische-, functionele en didactische ondersteuning (helpdesk).

Wij zoeken scholen en schoolbesturen die mee willen doen! Reageer via info@internetschool.nl

Mark Timmermans

Online onderwijs na corona
Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?