Proclaimer van De Internet School

Deze website wordt bijgehouden door de werkgroep De Internet School. We proberen onze website altijd actueel en toegankelijk te houden.

Toch kan het voorkomen dat informatie niet klopt, of bijvoorbeeld een verwijzing niet volledig is. Kom je onjuiste informatie tegen? Of werkt een onderdeel van onze website niet? Je kunt dit melden via info@internetschool.nl.

Alvast bedankt voor jouw hulp!

Privacyverklaring en verklaring gegevensverwerking

Wij vinden online privacy erg belangrijk. Bezoekers van onze website hebben daar ook recht op. Wij verwerken naam- en adresgegevens van individuen en financieel-administratieve gegevens van organisaties (zoals bankrekeningnummer en KvK-nummer), indien men deze gegevens expliciet aan ons verstrekt. 

Logbestanden
De server waarop de website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij onze website gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn. Logbestanden worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen. Voor bezoekersanalyse gebruiken wij Google Analytics. IP-adressen in Google Analytis zijn geanomiseerd.

Social sharing
De website maakt gebruik een aantal WordPress plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Wij vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Wij hebben daar geen invloed op.

Nieuwsbrief
Bezoekers kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. U kunt zich altijd weer eenvoudig afmelden. In ruil voor gratis content vragen wij ook een e-mailadres t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven. 

Cursistengegevens in leeromgeving en cursistenbestand
Om deel te nemen aan een online training vragen wij de voor- en achternaam van de deelnemer en hun e-mailadres. Deze gegevens zijn minimaal nodig voor het goed functioneren van de leeromgeving. Het account en de persoonsgegevens worden uiterlijk vierentwintig maanden na afloop van de cursus gewist uit de diverse systemen. De online trainer (over het algemeen ZZP'er) kan eventueel aanvullende gegevens vragen voor het uitvoeren van zijn eigen (online) trainingsactiviteiten. De online trainer dient zich hierbij te houden aan de "Algemene Verordening Gegevensbescherming". De online trainer is hier op geattendeerd via de voorwaarden voor online trainers. De deelnemer heeft altijd het recht om zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Derde Partij
De Online Trainer kan op de website een eigen profielpagina krijgen. Op deze profielpagina staan voornaam, achternaam, zijn organisatiebeschrijving, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mail, website en links naar diverse Social Media. De Online Trainer heeft zelf aangegeven welke gegevens van hem gepubliceerd mogen worden.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering 
Het is voor de beheerder van deze website niet mogelijk om de door Google Analytics en de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Bescherming apparaten en gegevensdragers
Onze apparaten (laptop, tablet, smartphone) zijn voorzien van een wachtwoord of code. Als wij onze apparaten niet gebruik, kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over wachtwoord of code. De laptop is dichtgeklapt en de tablet/smartphone staan uit. Wij zetten geen privacy gevoelige gegevens op USB-Sticks en CD-Roms.

E-mail
Ontvangen e-mail bewaren wij maximaal 3 jaar.

Offertes en facturen
Wij maken gebruik van aparte programma’s voor het samenstellen van offertes en facturen. Deze programma’s worden beheerd door Nederlandse providers. De data bewaar ik zolang wetgeving dat vereist (denk aan de belastingdienst).

Derde partijen
Met derde partijen, zoals OpenEdu, zijn wij een bewerkersovereenkomst overeengekomen. 

Verantwoordelijk informatiebeveiligingsbeleid en de mogelijkheid tot stellen van vragen
M. Timmermans is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid van De Internet School.
Eventuele vragen rondom privacy kunt u stellen via info@internetschool.nl

Klachtenregeling:

Ondanks alles, kan het voorkomen dat u niet tevreden zijn over de gang van zaken. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de online school, in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de trainer en de contactpersonen altijd bereid tot nader overleg.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht door de trainer of contactpersoon niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de trainer en/of contactpersoon, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het bestuur van De Internet School. Dit kan via het e-mail adres info@internetschool.nl of per post (Korenkamp 15, 7434 SB Lettele). Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U ontvangt binnen 14 dagen een antwoord op uw klacht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?