Ontwikkelen van Onderwijs en ICT beleid (teamtraject)

699.00

Tijdens dit coachingstraject maakt u samen met uw team een “Onderwijs & ICT” beleid.

Beschrijving

Resultaat
Tijdens een online teamtraject maakt u samen met uw team een “Onderwijs & ICT” beleid. Van de trainer krijgt u praktische handvatten en diverse opdrachten die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw eigen “Onderwijs en ICT” beleid. U maakt gebruik van een online leeromgeving om ideeën uit te wisselen en discussies te voeren met uw collegae en de trainer. Het eindresultaat is een (losstaand) Onderwijs en ICT beleidsplan of een hoofdstuk in uw jaarplan of onderwijsbeleidsplan.

Onderwerpen

  • Vormen van een visie op pedagogiek, didactiek en ICT.
  • Innovatiepotentieel van uw organisatie (verandermanagement)
  • Inventariseren van huidige en gewenste situatie.
  • Theoretische kaders en de praktische inzetbaarheid.
  • Hoe pak ik projecten aan gedurende de beleidsperiode
  • Hoe stel ik een financiële paragraaf op?

Voor wie?
Schoolleiders, leerkrachten, beleidsvormers en ICT coördinatoren binnen het primair, voortgezet, speciaal en het middelbaar beroepsonderwijs.

Trainer:
Mark Timmermans heeft ruim 15 ervaring in het vormgeven van Onderwijs en ICT beleidsplannen bij meer dan 75 scholen in diverse sectoren.

Duur: 4 weken
Diverse webinars. (uw medewerkers kunnen ook thuis inloggen!)
Opdrachten, discussie en ondersteunende materialen via de leeromgeving

Optioneel: Coaching ICT-vaardigheden Docent om uw docenten of leraren te helpen bij het verbeteren van hun ICT-vaardigheden! Combinatiekorting is mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.