Online training Onderwijs en ICT met e-coaching

299.00

Beschrijving

De online training
Tijdens deze online training ontdekt u de didactische meerwaarde van ICT. U gaat leren welke kennis en vaardigheden u nodig heeft voor de integratie van technologie in uw onderwijs. U leert meer over de mogelijkheden van vernieuwende onderwijsvormen en didactische concepten. De deelnemers van deze training krijgen een aantal praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in de klas.

E-coaching: extra persoonlijke begeleiding
Het coachingstraject duurt 4 weken en loopt parallel bovenstaande training. In de eerste week starten we met een intakegesprek. Daarna hebben we gedurende 3 weken, gemiddeld twee keer per week een contact moment via e-mail, SMS of WhatsApp. Naar aanleiding van deze coachingsmomenten krijgt u tips, extra bronnen, extra materialen en praktische oefeningen aangeboden die u direct kunt gebruiken in de klas. In de vierde week hebben we een evaluatiegesprek en u krijgt tips voor de toekomst.

Start training
Deze training start elke maand.

Onderwerpen online training

  • Veranderen, innovatie en onderwijs
  • Vier in balans (visie, vaardigheden, content en infrastructuur)
  • ICT en leeropbrengsten
  • Vernieuwende didactiek en nieuwe onderwijsvormen
  • De online leer- en werkomgeving
  • Communicatie (o.a. ouderbetrokkenheid)
  • Digitaal toetsen
  • Diverse praktische tools die direct te gebruiken zijn in de klas

Voor wie?
Leerkrachten, docenten en ICT coördinatoren binnen het primair, voortgezet, speciaal en het middelbaar beroepsonderwijs.

Trainer:
Mark Timmermans heeft ruim 15 ervaring in het vormgeven van Onderwijs en ICT beleidsplannen bij meer dan 75 scholen in diverse sectoren.

Duur: Gedurende 4 weken coaching, online lessen, opdrachten en ondersteunende materialen via de leeromgeving
Eenmaal een interactieve webinar over “Onderwijs en ICT”. Elke tweede woensdagmiddag van de maand (m.u.v. feestdagen)